tam nhua pe pp mau trang xanh

Tấm nhựa PE-PP màu trắng xanh